top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

הבית ליוצרים בים המלח (2023)

Project type

סטודיו רב תחומי ליוצרי ים המלח

Date

דצמבר 2023-היום

Location

קניון עין התכלת בעין בוקק

תפקיד

ייזום וניהול | גיוס שותפויות ומשאבים | ניהול מתנדבים

בעין בוקק, בלב המלחמה, קמו שני סטודיות ליוצרים מפונים - סטודיו לקרמיקה וסטודיו לאמנות רב תחומית, שהחזיר ציירים לקנבס וקדרים לאובניים, לראשונה מאז פינויים מבתיהם

האתגר
אמנים מפונים הפסיקו ליצור בשל היעדר סדנאות יצירה "מלוכלכות" בהן יוכלו לעבוד
קושי בהשגת ציוד יצירה - שכמעט ולא מגיע לים המלח
בדידות של יוצרים, קריעתם ממקורות ההשראה והעבודה שלהם

האסטרטגיה
חיבור עם חמ"ל אזרחי, תורמים ומתנדבים רבים להקמת סטודיו ליוצרים וסטודיו קרמיקה בקניון עין התכלת בעין בוקק
הקמת קהילת "הבית ליוצרים בים המלח" המונה כ-130 יוצרים מפונים ובניית מערך מענים, הכולל מרחב כתיבה (בסיוע החברה למתנ"סים), ג'אם סשן למוזיקאים במרכז השחר וסדנאות בסטודיו

שותפים מרכזיים
חמ"ל אזרחי | קניון עין התכלת | חברת מורגן סטנלי | החברה למתנ"סים | מרכז השחר - חוסן ילדינו | עיריית שדרות | מוא"ז תמר

אתגרים מרכזיים
גיוס כספים ושותפויות
איתור האמנים בקרב המפונים והוצאתם מהקושי של היומיום
הפיכת המקום לבר קיימא לאורך זמן

רגע של קסם
כל האנשים האלה הפריחו חיים חדשים ותקווה אצל כמה אנשים, שאמרו לנו ש"בזכותכם חזרתי ליצור" ו"איפה הייתי היום בלי ליצור שוב" וגם "כן. זה עושה לי את כל ההבדל".

bottom of page