top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

הספריה הנמוכה בעולם (2023)

מתי פעל

אוקטובר 2023 ועד היום

מיקום

קניון ים המלח בעין בוקק

בלב המלחמה, הוקמה בקניון ים המלח ספריה לשם חלוקת ספרים למפונים - שהפכה למקום למפלט ונחמה למאות אנשים

הצורך
באווירת החירום של תחילת המלחמה, הצורך בספרים בקרב מפוני ים המלח היה למעשה בתחושת בחירה ואסקפיזם. הספרים שנתרמו לא היו חשופים לבחירת המפונים והיו מפוזרים במחסנים

האסטרטגיה
הקמת ספריית פופ-אפ מרכזית בים המלח וגיוס צוות ספרנים מתנדבים לסידור והמלצות

שותפים
קניון ים המלח, החמ"לים שהוקמו בים המלח, ספריית ערד ו-20 ספרניות מתנדבות מערד

אתגרים מרכזיים
הקמה מהירה, הצטיידות, גיוס ניהול ושימור מתנדבים, התחדשות מתמדת של ההיצע, הנגשת המידע

רגע של קסם
כשסופרת מקרב המפונים באה להתנדב
כשאמא מכיסופים באה לחדש את הספרייה האבודה של ילדיה

bottom of page