top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

תכנית שהות האמן בערד (2014)

סוג הפרויקט

תכנית שהות אמן

מתי

2014-2021

מקום

מתחם "בית הסופר" ברחוב אחווה בערד

תפקיד

יזם | מנהל | פרסום ובאזז | ניהול פרויקטים | ליווי והנחיה קהילתית

איך הפך בית קטן על ראש גבעה בקצה ערד למושא שאיפותיהם של מאות אמנים ויוצרים מהארץ ומהעולם

הצורך
העלאת הדיבור על ערד וסביבתה בארץ ובעולם
יצירת תנועה אמנותית בעיר ללא תקציב
חיזוק החיבור בין ערד לאמנות כחלק מיצירת משמעויות ושייכות בעיר

האסטרטגיה
גיוס אוצרת - הדס קידר, ובית שנתרם לטובת העניין לפני שנים. שיפוץ הבית ובחירה ברעיון שהות האמן, שהיה אז בתחילת דרכו בארץ.
האמנים המתארחים קיבלו מעטפת של ליווי אמנותי וקהילתי, מאגר ידע מסודר ונרחב על העיר והמדבר כמושאי מחקר אמנותי וחיבורים למה שמעניין את האמנים
כל אמן היה צריך להשאיר אחריו פוסט בבלוג שהות האמן, פעולה אמנותית קהילתית והזדמנות להציג במרכז לאמנות עכשווית
אירחתי באופן אישי כ-250 אמנים והייתי עד ומלווה למאות תהליכים אמנותיים, וכן מנחה של פעולות אמנותיות-קהילתיות

שותפים מרכזיים
עיריית ערד ומתנ"ס ערד | משרד התרבות והספורט | מפעל הפיס | נספחי תרבות ושגרירויות

מה עכשיו
התכנית נמשכת ומארחת אמנים מהארץ ומהעולם. היצירות הנוצרות במקום מוצגות בתערוכות המרכז לאמנות

bottom of page